Khutbah Jumaat 9 Ogos

Kawasan Kemalangan

Sidang Jumaat yang di Rahmati Allah sakalian, Marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah s.w.t., yang telah memberi kita kemenangan, untuk menjalankan puasa sebulan bulan Ramadhan.  Hari ini, hari yang kedua kita menyambut kemenangan itu, dengan merayakan Hari Raya Idil Fitri. Kemeriahan menyambut Idil Fitri di Malaysia  ini, memang nampak terpancar Continue reading Khutbah Jumaat 9 Ogos