KHUTBAH JUMAAT MELALUI BANTUAN MULTIMEDIA

PENYAMPAIAN KHUTBAH JUMAAT MELALUI BANTUAN MULTIMEDIA 1) Latarbelakang: Mulai awal tahun 2010 MSYRS telah berjaya memasang skrin besar (multimedia) automatik di bahagian hadapan Dewan Sembahyang masjid ini. Dengan pemasangan skrin tersebut para jemaah berpeluang mengikuti tayangan video bercorak agama (yang dipancarkan ke skrin besar berkenaan dari LCD). Program tayangan video Continue reading KHUTBAH JUMAAT MELALUI BANTUAN MULTIMEDIA

PROJEK BAIKPULIH RUMAH WAKAF KEDUA MSYRS

1. Latarbelakang: 1.1, Almarhumah Toh Puan Rasiah Kamri Binti Mohd Ali telah berwasiat untuk mewakafkan sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di No. 9, Jalan Usaha, Rapat setia, 31350 Ipoh kepada Masjid Sultan Yussuf. 1.2. Hakmilik tanah tersebut telah selesai dipindahmilik kepada Peme- gang Amanah Masjid Sultan Yussuf, Rapat Setia. Continue reading PROJEK BAIKPULIH RUMAH WAKAF KEDUA MSYRS